Servicii oferiteREZULTATE ONLINE
Utilizator:


Parola:


Pacient
Medic

Investigatii paraclinice

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator

Nr. Crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)

  Hematologie                                    

1.2,6001Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)     14,01

2.2,6002Numărătoare reticulocite                                     5,62

3.2,6003Examen citologic al frotiului sanguin*3)                        18,62

4.2.6040VSH*1)                                                          2,63

5.2,60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)  7,54

6.2,60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)                 7,88

7.2,6059Anticorpi specifici anti Rh la gravidă                       7,54

8.2,6101Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)  14,68

9.2,6102APTT                                                          12,3

10.2,6103Fibrinogenemie*1)                                               13,68

  Biochimie - serică şi urinară                        

11.2,1002Proteine totale serice*1)                                        7,04

12.2,1003Electroforeza proteinelor serice*1)                             15,2

13.2,10063Feritină serică    *1)                                           40,00

14.2,1011Uree serică*1)                                                   5,86

15.2,1012Acid uric seric*1)                                              5,86

16.2,1014Creatinină serică*1), **)                                            5,92

17.2,1015Bilirubină totală*1)                                             5,86

18.2,1016Bilirubină directă*1)                                           5,86

19.2.1020Glicemie*1)                                                     5,74

20.2,10303Colesterol seric total*1)                                        5,74

21.2,10304HDL colesterol*1)                                               8,19

22.2,10305LDL colesterol*1)                                               7,69

23.2,10306Trigliceride serice*1)                                           7,04

24.2,10402TGP*1)                                                          5,86

25.2,10403TGO*1)                                                          5,83

26.2,10404Creatinkinaza CK                                              10,00

27.2,10406Gama GT   *1)                                                    7,99

28.2,10409Fosfatază alcalină*1)                                           7,79

29.2.10500Sodiu seric*1)                                                   10,00

30.2,10501Potasiu seric*1)                                                11,00

31.2,10503Calciu seric total*1)                                           5,37

32.2,10504Calciu ionic seric*1)                                            7,88

33.2,10505Magneziemie*1)                                                                                            5,37

34.2,10506Sideremie*1)                                                    7,1

35.2,10507Fosfor (fosfat seric)  *9)                                      13,00

36.2.2600Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)                   9,34

37.2,2604Dozare proteine urinare*1)                                      5,37

38.2,2612Microalbuminuria (albumină urinară) *8)                          22,00

39.2,2622Dozare glucoză urinară*1)                                       5,37

40.2,2623Creatinină urinară *8)                                           8,00

  Imunologie                                  

41.2.2500TSH*1)                                                          20,50

42.2,2502FT4*1)                                                          20,83

43.2,2507Parathormonul seric (PTH)                                     43,00

44.2,2509Hormonul foliculinostimulant FSH                             23,82

45.2.2510Hormonul luteinizant (LH)                                    23,82

46.2,2514Cortizol                                                      27,87

47.2,2521Testosteron                                                  30,10

48.2,2522Estradiol                                                    23,82

49.2,2523Progesteron                                                   25,31

50.2,2525Prolactină                                                   25,31

51.2,327091Anti-HAV IgM*2)                                                 40,98

52.2,327092Ag HBs*1)                                            31,15

53.2,327093Anticorpi Anti HCV *1)                                                   64,90

54.2.32710Testare HIV la gravidă*1)                                       33,29

55.2.40000 ASLO*1)                                                         11,48

56.2.40010 VDRL*1) sau RPR*1)                                                 5,49

57.2,40013 Confirmare TPHA*4)                                              12,29

58.2,40203 Antigen Helicobacter Pylori*1)                                  40,00

59.2,430011Complement seric C3                                          10,84

60.2,430012Complement seric C4                                          10,84

61.2.43010IgG seric                                                    14,77

62.2,43011IgA seric                                                    14,77

63.2,43012IgM seric                                                    15,10

64.2,43014IgE seric                                                    14,29

65.2,40053Proteina C reactivă*1)                                          10,67

66.2.43040Factor reumatoid                                             9,34

67.2,43044ATPO                                                         39,00

68.2,43135PSA*1)                                                          23,07

69.2,43136free PSA*6)                                                     23,61

  Microbiologie                                  

  Exudat faringian                                                             

70.2,3025Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29

71.2,50102Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)    15,29

  Examen urină                                                                  

72.2.3100Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană     15,29

  Examene materii fecale                                                       

73.2,3062Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană          15,29

74.2.50120_1Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29

75.2.5100Examen coproparazitologic*1)                                     12,46

76.2.2701Depistare hemoragii oculte*1)                                   25,00

  Examene din secreţii vaginale                                                

77.2.3074Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1) 15,29

78.2.50114Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)  15,29

  Examene din secreţii uretrale                                                 

79.2.3080Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29

80.2.50115Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi  colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29

  Examene din secreţii otice                                                   

81.2.3050Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic  nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1)15,29

82.2.50119Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29

  Examene din secreţii nazale                                                  

83.2.3022Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)    15,29

84.2.50103Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29

  Examene din secreţii conjunctivale 

85.2.3040Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană   *1)                                                15,29

86.250110Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29

  Examene din colecţie purulentă                                               

87.25032Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană                                   15,29

88.2.50120_2Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29

  Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice           

89.2.313Antibiogramă*5)                                                 12,23

90.2.502Antifungigramă*5)                                               14,55

  Examinări histopatologice şi citologice                   

91.2.9021_1Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7)  130

92.2.9021_2Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7)  250

93.2.9010_1Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri) *7)160

94.2.9010_2Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale ( 4 - 6 blocuri) *7)280

95.2.9030Teste imunohistochimice*)                                      200 lei/set

96.2.9022Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină  (1 - 3 blocuri)100

97.2.9160Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1)           40

98.2.9025Citodiagnostic lichid de puncţie                             80

    NOTA 1:
    *) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
    **) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
    *1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
    *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
    *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
    *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
    *5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
    *6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
    *7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
    *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
    *9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
    NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
    NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.