Servicii oferiteREZULTATE ONLINE
Utilizator:


Parola:


Pacient
Medic

Medicina muncii

Medicina Muncii - o investitie profitabila

In conformitate cu legislatia de Medicina Muncii, angajatorul trebuie sa asigure angajatilor servicii medicale preventive, avand un contract de prestari servicii cu o unitate medicala autorizata in acest sens. Avand o vasta experienta in acest domeniu, Policlinica DIAMED va poate ajuta sa va achitati de obligatiile impuse de lege. Asistenta medicala si consultatiile de calitate sporesc eficacitatea angajatilor, reducand absenteismul pe caz de boala la locul de munca.

Scopul Medicinei Muncii

Medicina Muncii face parte din managementul riscului profesional si presupune actiunea convergenta a angajatorului, angajatilor si a medicilor.
Rolul ei este de a evalua starea de sanatate a angajatilor in relatie cu mediul de munca si de a oferi consultanta angajatorilor privind factorii de risc profesionali si modalitatea de evitare a acestora.

Ce sunt controalele de medicina muncii

 • Sunt un complex de examinari medicale de diferite specialitati
 • Sunt prevazute de catre lege ca facand parte din contractul de munca
 • Sunt stabilite de catre lege pentru fiecare meserie in parte

Asistenta de Medicina Muncii in cadrul Policlinicii Diamed include:

 • Examinari medicale de profil - specifice activitatii fiecarei firme
 • Examinari obligatorii:

- Controale initiale - inaintea angajarii, dupa schimbarea locului de munca, in cazul aparitiei unor factori de risc suplimentari

- Controale periodice

Programul de activitati preventive este stabilit in mod individual cu fiecare firma in parte pentru o adaptare optima a acestuia la nevoile firmei.

Rolul controalelor de medicina muncii

 • Din punctul de vedere al angajatorului, prin controalele de medicina muncii se evalueaza riscurile de imbolnavire de la locul de munca al angajatului si se constata daca sanatatea acestuia este afectata sau nu de acesti factori de risc (riscuri legate de mediul de lucru- agenti biologici, zgomot, vibratii mecanice, factori legati de microclimat, radiatii, iluminat si riscuri legate de munca executata - efort fizic, pozitie de lucru, gesturi profesionale, suprasolicitari osteo-musculo-articulare etc.).
 • Angajatul este supus unor examinari medicale in urma carora se va constata daca starea de sanatate este afectata de factorii de risc de la locul de munca sau nu. Se fac  primele evaluari in vederea diagnosticarii bolii, tratarea acesteia urmand sa se faca ulterior prin alte controale de specialitate, analize si investigatii.
 • Ele pun in evidenta daca starea de sanatate a angajatilor le permite sa isi indeplineasca toate sarcinile si solicitarile cerute prin prisma functiei pe care o indeplinesc in cadrul companiei. In urma controalelor, atat angajatul, cat si angajatorul vor fi informati asupra rezultatului evaluarilor de sanatate inscris in fisa de aptitudini apt / inapt / apt conditionat sau in dosarul raport intocmit pentru fiecare companie.

  Legislatia Munci

 • iActe normative care reglementeaza examenele si controalele medicale de Medicina Muncii:

  • Legea 53 / 2003 - Codul Muncii
  • Legea 319/2006, legea sanatatii si securitatii in munca
  • HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006
  • Legea 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
  • HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca aprobata prin legea 25/2004
  • Ordinul MS 240/2004 privind aprobarea standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora

  Aceste reglementari legale stipuleaza obligativitatea asigurarii controalelor de medicina muncii ale angajatilor de catre angajatori si prevad ca aceste controale specifice sa  se realizeze doar de cabinete specializate si nu de catre medici generalisti.

 • Departament propriu de Medicina Muncii

  • In cadrul Policlinicii Diamed exista un departament special destinat Medicinei Muncii, cu suport informatic si personal specializat, acreditat de Directia de Sanatate Publica Sibiu pentru aceasta activitate. Acest departament poate furniza programe specifice de monitorizare a starii de sanatate a angajatilor companiilor client, efectuarea controalelor medicale de angajare si a celor periodice, programe de educatie preventiva privind bolile profesionale sau a celor legate de profesie analize ale absenteismului medical etc.

   Scopul acestui departament din cadrul Policlinicii Diamed este de a colabora cu managementul companiilor pentru a le oferi servicii conform reglementarilor legale si de a derula activitati de promovare a sanatatii la locul de munca. Realizarea acestui parteneriat poate fi facuta fie prin deschiderea unui cabinet sau centru medical in cadrul companiei, fie prin accesul personalului din compania respectiva la clinica noastra.

   Principalul beneficiu obtinut de firmele client din utilizarea programelor de Medicina Muncii oferite de compania noastra este cresterea productivitatii muncii prin reducerea concediilor medicale si imbunatatirea starii de sanatate a angajatilor.

   Policlinica Diamed si Legislatia Muncii

   Intotdeauna in conformitate cu legea:

   • Echipele de medici au calificarea profesionala pentru a da consultatii angajatilor conform legislatiei din Romania;
   • Examinarile sunt organizate astfel incat perioada de absenta de la locul de munca sa nu depaseasca, pe cat posibil, o zi;
   • In cazul in care apar noi simptome de imbolnavire se fac teste suplimentare pentru diagnosticare si se recomanda tratamentul optim;
   • Echipa de Medicina Muncii este permanent instruita pentru a se conforma tuturor cerintelor legale si profesionale.

   Experienta noastra

   La nivel national, Policlinica Diamed are o bogata traditie in Medicina Muncii asistand companii de renume in procesul de ingrijire a sanatatii angajatilor lor. De asemenea, avand experienta unui departament specializat, Policlinica DIAMED SERV este capabila sa raspunda eficient noilor reglementari impuse de Guvern pentru asigurarea sanatatii angajatilor.